omslagsfoto Lilla Hälsoträdgården

Lilla Hälsoträdgården


Jag heter Josefin Gavie och tillsammans med min kära mor Eivor Gavie driver vi Lilla Hälsoträdgården.

Lilla Hälsoträdgården ligger vackert beläget på landsbygden i Heberg strax söder om Falkenberg omgärdat av vidsträckta åkrar, beteshagar, gamla skogar och grusvägar. Här finns en närhet till naturen, djuren och livet på landet. Och det är precis så vi vill leva och verka – att varje dag får vara i och arbeta med naturen och vår hälsoträdgård är mer en livsstil än ett jobb för oss. Naturen är det som inspirerar oss allra mest till att växa, både som människor och som företag.

SE FILMEN OM LILLA HÄLSOTRÄDGÅRDEN

Vi arbetar med Grön Rehab och är upphandlade av Region Halland vilket innebär att personer kan bli remitterad till oss från sin vårdcentral för att delta i ett rehabiliteringsprogram i tolv veckor, två dagar i veckan. Vi tar emot remisser från alla vårdcentraler i Halland och vänder oss till personer som är sjukskrivna för stressrelaterad-­‐ och psykisk ohälsa, såsom utmattningssyndrom, depression och ångest.

Intresset för Grön Rehab och sambandet mellan natur och hälsa växer snabbt, och vi möter ofta frågor om vad Grön Rehab är och vad man gör. Vi använder naturen som verktyg för att hjälpa människor att öka sin hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga. Genom en meningsfull vistelse och rogivande naturbaserade aktiviteter i vår hälsoträdgård och omgivande natur erbjuder vi en kravlös plats för återhämtning och välbefinnande. I sin egen takt får man komma ner i varv, bara vara samt utforska och utveckla förmågan att sätta gränser och prioritera mellan aktivitet och vila. Aktiviteterna kan vara egen vila, att bara vara, natur och skogspromenad, plantering, odling, skörd, hantverk, umgås med katterna, blomsterbinderi, trädgård och matlagning.

För visst känner de flesta igen sig i att man upplever ett visst lugn och att man återhämtat sina krafter efter att man tillbringat tid i naturen om det så handlar om att påta i sin rabatt, lyssna på en porlande bäck eller plocka svamp i skogen. Se hur vinden svajar trädkronorna, kratta löv eller följa en fågel med blicken. Plocka en vacker blomma, sitta på en sten uppe på en höjd eller känna doften av gräs.

Det som på sommaren är prunkande grönt vissnar på hösten och ligger gömt på vintern, för att åter sätta knopp på våren och sedan växa igen. Naturens cykler och årstider är konstant återkommande och kan varken påskyndas eller kontrolleras. På så sätt spelar naturen en viktig metaforisk roll för oss; den skänker tröst och hopp om förändring, utveckling och om att komma tillbaka. Den är generös och kravlös i sitt sätt att ge utan att ta.

Allt vårt arbete grundar sig i miljöpsykologiska teorier och på forskning om naturens positiva betydelse för vår hälsa. Och forskningen går hela tiden framåt för inte så längesedan publicerades svenska resultat som visar att Grön Rehab kan vara en av de mest effektiva behandlingarna vid utmattningssyndrom! Resan hit har varit lång och lärorik. Vi är båda födda och uppväxta i trakten, så att driva vårt företag just här var en självklarhet. Det är här vi har våra rötter, och det är här vi vill fortsätta växa. Själv har jag nog egentligen alltid velat vara egen företagare, precis som mina föräldrar och deras föräldrar före dem, och beslutet att starta eget började när jag och min man levde storstadslivet i Malmö. Trots trygga anställningar på drömjobb kände vi att någonting saknades. När vi kom hit till ’Anneberg’ kände vi det direkt. Närheten till naturen, vidderna, de stora björkarna – vi hade hittat hem.

Marken där vi nu anlagt och byggt vår hälsoträdgård var förr i tiden ett gammalt grustag för traktens bönder, och när vi flyttade hit för några år sedan var här ingenting annat än gropig mark överfull av ogräs och sly. Och i allt detta kunde jag och mamma se vilken potential den här platsen hade! Med utsikt över de vidsträckta åkrarna, under de gamla björkarna och med närhet till naturen och livet på landet skulle vi skapa en hälsoträdgård! En oas, ett andrum, för människor som behöver återhämta sig, hitta en hållbar hälsa och återfå sin livsglädje. Nästan alla som kommer hit säger att det finns ett särskilt lugn över den här platsen, att man kan andas ut och bara få vara. Och det är precis den känsla av välbefinnande vi velat skapa.

Att driva Lilla Hälsoträdgården tillsammans med min mamma är helt fantastiskt! Tillsammans bildar vi ett team som med stort hjärta, kompetens och engagemang brinner för det vi gör. Kärleken till naturen, trädgården och allt som växer genomsyrar verksamheten och vårt rehabiliterings och trädgårdsarbete. Vi är utbildade bl.a. i hälsoträdgårdars design och utformning, och det är vi själva som har designat och skapat vår hälsoträdgård. De olika trädgårdsrummen erbjuder både vila och aktivitet, både enskilt och gemensamt. De ger utrymme för avkoppling och egna reflektioner, för att vistas och uppleva i sin egen takt, på sina egna villkor.Under hälsoträdgårdens uppbyggnad har vi samarbetat med många fantastiska lokala hantverkare och entreprenörer men det mesta har vi faktiskt gjort själva. Under ett års tid har vi gjort allt ifrån att gräva, slipa, snickra, mura, spackla, tapetsera, lägga gräs, bygga murar och gärdesgårdar, måla och plantera. Det har varit fantastiskt roligt och utmanande!

Idag är vår hälsoträdgård fortfarande ung och ny, och vi arbetar mycket utifrån principen om att ’en trädgård aldrig blir färdig’. Vi ser fram emot att få växa tillsammans med vår lilla hälsoträdgård, både som människor och som företag. ”Här har vi våra rötter och här vill vi fortsätta växa” – symboliken är slående och det är också en stor del av hjärtat i verksamheten.

Naturen är vårt främsta verktyg, i både vårt trädgårds och rehabiliteringsarbete. Den är också vår främsta inspiratör. Vi känner själva av den positiva effekten som naturen har på oss människor naturen är inte bara en fantastisk plats för återhämtning, utan också en plats för arbetsglädje och kreativitet!
I framtiden kommer vi fortsätta arbeta med och utveckla vårt arbete med hälsa och natur. Naturen är välgörande oavsett hur ens hälsa ser ut och vi planerar att erbjuda både förebyggande och friskvårdande aktiviteter såsom föreläsningar, workshops och kurser för både privatpersoner och företag.

Vi är vår egen lyckas smed och väljer att se möjligheter istället för hinder – där andra ser obrukbar mark full av ogräs ser vi en vacker och återhämtande hälsoträdgård. Vi drivs väldigt mycket av att vara just egna företagare, och ser fram emot att utveckla vår verksamhet och att skapa samarbeten med andra härliga landsbygdsentreprenörer.

Så när vi tänker på framtiden vill vi våga drömma stort, och vi har en dröm om ett blomstrande företag! Om snittblomsodling, popup café under körsbärsträden och hantverkskurser efter säsong. Ingen dröm är för stor, t.ex. ska vi utbilda oss till småskaliga eventarrangörer under våren! Vi ser redan nu fram emot att skapa lockande, inspirerande och jordnära event som för människor närmare naturen där man får smaka på vår hälsoträdgårds lugn.

Varmt välkomna till vårt paradis på jorden.

Josefin och Eivor Gavie
Lilla Hälsoträdgården

Om projektet

Lev din dröm FBG är ett projekt från näringslivsavdelningen på Falkenbergs kommuns med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som den perfekta platsen att bo och verka på. Falkenberg har ett bra läge, har ett av landets bästa företagsklimat och är en kommun som man kan räkna med. Välkommen du också!

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Stadshuset
311 80 Falkenberg

@levdindromFBG

facebook.com/levdindromfbg