Replik: Det ljuva livet på landet är INTE en PR-bluff


Replik till ledare av Lisa Magnusson - ”det ljuva livet på landet är en PR-bluff”, publicerad i DN den 1 februari.

Falkenberg är en av flera kommuner som kartlagt vilka fastigheter som står obebodda i kommunen, i ett led att försöka få ägarna att släppa husen för försäljning eller uthyrning som ett sätt att få fler att flytta till landsbygden. I Falkenberg fanns det 1 300 obebodda fastigheter.

Vi jobbar med landsbygdsfrågor i Falkenberg, en medelstor svensk kommun, och vi ser den ofta: den negativa bilden av landsbygden och dess befolkning. Bilden av det ensamma huset i dimman, den nerlagda lanthandeln, det mörka, ödsliga landet. Där vill och kan man inte bo, där kan vi inte bygga och hela landsbygden är en stor gökunge som äter resurser och kräver stöd.

Vi är många som inte känner igen oss i denna bild. Vi är många som medvetet valt att flytta till landsbygden. Skälen är lika många som vi som valt att bo här. Vi är medvetna om avstånden, vi klagar inte på de mörka vinterkvällarna. Vi ser andra värden i vårt landsbygdsliv och för oss är detta ett drömboende.

Sveriges landsbygd har olika förutsättningar. Det gäller att se varje plats unika möjligheter, istället för att fokusera på problemen. I Falkenberg har vi både ett väl utbyggt fibernät, närhet till kommunal och kommersiell service samt ett av landets bästa företagsklimat. Vår landsbygd har unika möjligheter, och vi väljer att lyfta dem.

För det är just det som är problemet - den negativa, begränsade bilden av landsbygden, som du just nu förstärker. Vi behöver vrida vårt fokus, från mörker, ensamhet och avstånd till att se platsens unika möjligheter och utifrån dem skapa attraktivitet. För vem vill bo eller verka på en dyster plats?

Tack Lisa för att du påminner oss om varför vårt arbete är så viktigt, och varför vi måste fortsätta.
Men, på en punkt ger vi dig rätt - det behövs service för att få en fungerande landsbygd. Frågan är vad som kommer först - hönan eller ägget? Vi vet att om det bor fler är det enklare att kunna upprätthålla en bra service.

Genom att inventera tomma hus kan vi få fler att flytta in och skapa nya krafter i bygden. Men vem vill flytta till en plats - oavsett om den är på Falkenbergs, Simrishamns eller Pajalas landsbygd - om den marknadsförs och visas upp som en avfolkad, öde plats utan service?

Med vår kartläggning av obebodda hus och att låta de som lever sin dröm på landsbygden bli ambassadörer, vill vi påbörja en ny sorts landsbygdsutveckling. Vi vill inte försköna, inte säga att det inte finns problem, men vi är trötta på att det alltid pratas om att landsbygden är en obeboelig plats.

Obebodda hus är oanvänt kapital, potentiella bostäder och platser för verksamheter. Det är en utmärkt idé att ta till vara på dem - och gensvaret vi fått är enormt. Idag har vi över 500 personer varav 100 företagare som vill flytta till vår landsbygd - så det går inte att säga att ingen vill bo på landsbygden.

Samtidigt dömer vi inte de som bor i staden - alla vill inte bo på landsbygden, och med båda delar i samverkan kan vi få ett levande Sverige.

Vårt arbete är ingen PR-bluff, bara ett arbete att förändra bilden av landsbygden. Från platsen som behöver räddas, till en plats för möjligheter.

Karin Torstensson
Landsbygdsutvecklare Falkenberg

Jennifer Erlandsson
Projektledare Falkenberg

Print

Om projektet

Lev din dröm FBG är ett projekt från näringslivsavdelningen på Falkenbergs kommuns med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som den perfekta platsen att bo och verka på. Falkenberg har ett bra läge, har ett av landets bästa företagsklimat och är en kommun som man kan räkna med. Välkommen du också!

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen
Falkenbergs kommun
Stadshuset
311 80 Falkenberg

@levdindromFBG

facebook.com/levdindromfbg